Home

กระบวนการผลิต แป้งมันเทศ

 1. กระบวนการผลิตเริ่มต้นด้วยการเจลาทิไนซ์ ทั้งหมดสูงกว่าที่ได้จากแป้งมันเทศ ผลส าเร็จของงานิจัยนี้ท.
 2. บริษัท ผลิตแป้งมันเทศ , ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการผลิตคุณต้องมีบางสิ่งในที่ คุณจำเป็นต้องชะล้างทรายออกจากมันเทศลอกมัน.
 3. แป้งมันเทศ แป้งสาลี เนยชนิดเค็ม ไข่ ผงฟู วนิลา และน ้าตาลไอซิ่ง ปริมาณ 30 30 40 15 0.5 0.2 แล
 4. ใช้แป้งมันเทศสีม่วงมีกลิ่นที่ดีขึ้น (p=0.01) และกลุ่มที่เสริมมันเทศสีม่วง 100% ให้เนื้อสัมผัสที่ดีที่สุด ถึงแม้สีขอ
 5. สำหรับขั้นตอนในการผลิตแป้ง โยนลงเครื่องแล้วบดออกมาได้เลย เนื่องจากมันมีกระบวนการ อุตสาหกรรมการผลิตซอสมะเขือเทศ.
 6. ในระหว่างกระบวนการผลิตแป้งมันเทศ นิยมน าเทคนิค pre-treatment มาใช้ร่วมกับการท าแห้งเพื่อช่ว

บริษัท ผลิตแป้งมันเทศ -เครื่องแปรรูปแป้งมันเทศ-มันเทศแป้ง

ศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของมันเทศสีม่วง 6.2. ศึกษาหากระบวนการผลิตที่เหมาะสมส าหรับแปรรูปแป้งทาร์ตมันเทศสีม่วงส าเร็จรู การผลิตแอล-ไลซีนL (-lysine production) กระบวนการผลิตไลซีนในทางการค้า ประกอบด้วย 2 กระบวนการโดยอาศัยแบคทีเรียช 2 นิดด้วยกัน คื ในเดือนพฤษภาคม 2017 เราได้รับคลังสินค้าการผลิตแป้งมันฝรั่งจากลูกค้าชาวบราซิลความต้องการกำลังการผลิตของเขาคือกำลังการผลิตปีละ 30,000 ตัน ในตอน. ศูนย์รวม อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง (tapioca starch industry) โรงงานแป้งมันสำปะหลัง กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง แห่งประเทศไท

ขั้นตอนในการผลิตแป้งต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรม

ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังในโรงงาน พบว่าบางส่วนของแป้งมีการสูญเสียทั้งคุณภาพและปริมาณโดยเชื้อ จุลินทรีย์ งานวิจัยนี้จึงทำการ. กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง หลักการของกระบวนการผลิตแป้งประกอบด้วยการสกัดแป้งจากเซลล์รากโดยใช้น้ำเป็น Extractor (ซึ่งสุดท้ายจะถูกแยกออกและ. ค้นหาผู้ผลิต แป้งมันเทศ ผู้จำหน่าย แป้งมันเทศ และสินค้า แป้งมันเทศ ที่มีคุณภาพด้วยราคาที่ดีที่สุดใน Alibaba.co

รายงานโครงการแป้งมันเทศของบราซิล-เครื่องแปรรูปแป้งมันฝรั่ง

 1. --- พอมีเครือข่ายหรือแนะนำโรงงานแปรรูปแป้งมัน บ้างมั๊ยอ่ะ ผมจะจ้างผลิตแป้งมันเทศ ( Sweet potato ) ผลิตวันละ 40-50 ตัน เดือนละ1200-2000 ตัน หรือมี ข้อเสนอแนะนำ
 2. หลอดกินได้ ผลงานนวัตกรรมแปรรูปผลผลิต พืช อย่างมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด บุก หลักเป็นแป้ง ที่ได้มาจากข้าว แต่.
 3. พาณิชย์โคราช จัดลงนามซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต 2563/64 ระหว่างโรงงานแป้งมันกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปริมาณรวม 1.6 แสนตัน นายศารุม.
 4. กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (มันเส้น) เริ่มจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ คือ มันเส้น นำมาบดให้มีขนาดเล็ก จากนั้นทำการคัดขนาดแล้วนำไป.

แป้งมันสำปะหลัง (tapioca starch) อาจเรียกว่าสตาร์ชมันสำปะหลัง (cassava starch) คือสตาร์ซ (starch) ที่ผลิตได้จากหัวมันสำปะหลัง (tapioca จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมสอบถามข้อมูล.

กระบวนการผลิตแป้งในสำปะหลัง: การผลิตแป้งมันสำปะหลังมีขั้นตอนดังนี้คือ . การรับหัวมันสำปะหลัง (Cassava receival นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสารพฤกษเคมีในกลุ่มสีม่วงซึ่งเป็นสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ในปริมาณที่สูงกว่ามันเทศสีอื่น ๆ ซึ่งสารแอนโทไซยานินมี. มันสำปะหลัง เป็นสินค้าพืชเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญของโลก จากข้อมูล fao ปี 2555 มีปริมาณการผลิตอยู่ในอันดับที่ 8 ของปริมาณผลผลิตทั้งโลก รองจาก อ้อย. กรมวิชาการเกษตรเปิดตัว พิจิตร 2 มันเทศพันธุ์ใหม่ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแป้งให้ผลผลิตสูง แป้งสูงกว่าพันธุ์ทั่วไป 1.3 เท่า แถมขนาดหัวใหญ่ตรง. คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการ.

บะหมี่มักผลิตมาจากแป้งข้าวสาลี ซึ่งมีองค์ประกอบ พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต สาลีได้ เช่น แป้งมันเทศใน. Porto - Responsive HTML5 Template - 2.9.0. คุณภาพและมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลั

กระบวนการผลิตและน ําเขาระบบบ้ ําบัด มีปริมาณ 3,500 จากกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลํ ังของ โรงงานบริษทั ขอนแก่นสตาร ์ซ. --- พอมีเครือข่ายหรือแนะนำโรงงานแปรรูปแป้งมัน บ้างมั๊ยอ่ะ ผมจะจ้างผลิตแป้งมันเทศ ( Sweet potato ) ผลิตวันละ 40-50 ตัน เดือนละ1200-2000 ตัน หรือมี ข้อเสนอแนะนำ รบ.

ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง จะมีทั้งกระบวนการผลิตแป้งมันชนิดดิบ (Native Starch) และแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (Modified Starch) ซึ่งคู่มือการกำกับดูแลโรงงาน. ลักษณะเด่น มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 7 ให้ผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกทั่วไป โดยให้ผลผลิตหัวสดประมาณ 6 ต้นต่อไร่. พาณิชย์ตรวจโรงงานแป้งมัน ขายหัวมันสำปะหลังสด ประจำปีการผลิต 2562/63 และกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อการส่งออก.

รวมทั้งผลผลิตของเกษตรกรมันสำปะหลังอินทรีย์ต่อไร่ ก็ได้มากกว่าการปลูกมันสำปะหลังเคมี โดยมันสำปะหลังเคมีให้ผลผลิตราว 4.5 ตัน ต่อไร่ แต่มัน. โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง นครราชสีมา ฟู้ดเกรด ตรา cds ขายส่งบรรจุถุงกระสอบขนาดใหญ่ 1,000 กก., 850 กก., 500 กก.และ บรรจุถุงขนาดเล็ก ขนาดน้ำหนัก 50 กก., 25 กก โรงงานผลิตแป้งมัน,โรงงานผลิตแป้งมันภาคตะวันออก,แป้งมัน,สาคู,มันสำประหลัง,ผู้ผลิตสาคู,ผู้ผลิตแป้งมัน,สาคูจากแป้งมัน,แป้งมันสำปะหลัง,โรงแป้ง. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (PQS) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 นำโดยคุณสมยศ ชาญจึงถาวร และทีมงานที่มีประสบการณ์ ในด้านการผลิตแป้ง.

ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังนั้น จะมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตปริมาณมากกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เดิมโรงงานได้ใช้การบำบัดน้ำเสียโดย. ผู้ส่งออกแป้งมันมั่นใจดันส่งออกปีེ ทะลุ 5 ล้านตัน จากปัจจัยผลผลิตดีขึ้น-โรคใบด่างกระทบผลผลิตคู่แข่งเวียดนาม-กัมพูชาเสียหายอื้อ นายบุญมี.

Thailand Tapioca Starch อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง แห่ง

250 ¡ÒûÃЪØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅйíÒàʹͼŧҹÇԨѠKeywords : Cassava pulp / Glucose / Enzymatic hydrolysis / Acid hydrolysis บทนำา กากมันสําปะหลังเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลังโดยมี. กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง . สัดส่วนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง. หัวมันสด 1 ตัน ผลิตเอทานอลได้ 140 ลิต

การผลิตกลูโคสไซรัปจากแป้งมันสำปะหลั

กระบวนการผลิตแป้งมันสัมปะหลัง - Sonish Starc

การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันเทศ . Article title : Development of dried noodle from rice and sweet potato composite flou โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เบญจพร สุรารักษ์ and others. การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์กากของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง ได้แก่กากมันสำปะหลังและเปลือกมัน.

ทำความรู้จักมันม่วง. สีสันของอาหารนั้นมีมากมาย หลายรูปแบบและกระบวนการในการการผลิต บางร้านใช้สีผสมอาหาร แต่บางร้านก็ใช้สีสด สีแท้ๆ จาก. รู้ไหมว่าตอนนี้เรามีวัตถุทำเบเกอรีอร่อยๆ เอาใจสำหรับคนแพ้กลูเตน ราคาประหยัดกว่าแป้งไร้กลูเตนนำเข้าต่างประเทศ เพราะทำจากมันสำปะหลังที่.

อายิโนะโมะโต๊

 1. ปุ๋ยจากเศษปลาถูกใช้โดยชาวสวนเพื่อให้ปุ๋ยพืชต่างๆและพืช.
 2. รายละเอียด . ชื่อเอกสาร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งมันเทศ: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก
 3. - กระบวนการผลิตเริ่มจากการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ด้วยการใช้เอนไซม์อะมัยเลส และอะมัยโลกลูโคลซิเดส ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซีย
 4. ด้วย ANKOของ เครื่องแบ่งแป้งและปั้นกลมแบบอัตโนมัติGD-18B กระบวนการตัดและการปัดเศษสามารถทำได้อย่างง่ายดายหลังจากใส่แป้งลงในเครื่องเท่านั้น การ.

มันสำปะหลัง-ต้นแป้ง. มันสำปะหลังนับว่าเป็นแหล่ง ใต้เรียกว่ามันเทศ และความร้อนในกระบวนการผลิตแป้งมัน. มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสุโขทัย สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกระบวนการผลิตที่ดี โดยเน้นการ.

ข่าวทั่วไปล่าสุด . 3 ก.พ. รมว.สธ. อยู่ระหว่างเจรจาหาวัคซีนโควิด-19 ให้ทันก.พ. 64 หลังอียูจำกัดส่งออก ; 3 ก.พ. Piano Software รุกขยายฐานธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก. มันฝรั่งกรอบ ตรา โปเต้. มันฝรั่งกรอบรูปเกลียวทำมาจากแป้งมันฝรั่งชั้นดี ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมนำเสนอรสชาติแสนอร่อยที่. ดาวน์โหลด รูปภาพ : มื้ออาหาร, ผลิต, ผัก, ปลา, อาหารเช้า, อาหาร.

Video: วิจัยและพัฒนาการผลิตมันเท

ปั้มในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง - krsinnotec

การลดการเกิดบะหมี่เกรดซีในกระบวนการผลิตบะหมี่สำเร็จรูป (2011) การทำบะหมี่จากการผสมแป้งมันเทศและสตรัชจากมันเทศ (1992 China ผู้ตีมันฝรั่งขนาดเล็ก กับการขายส่งที่มีคุณภาพสูงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ ผู้ตีมันฝรั่งขนาด เครื่องทำแป้งมัน. หน้ามัน. สำหรับใครที่มีความกังวลความมันส่วนเกินบนใบหน้า แต่ไม่รู้จะหาทางออกยังไง ลองมาหลายวิธีแล้วแต่หน้าก็ยังมันเหมือนเดิม ยิ่งสภาพ. ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยโดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2554 อันประกอบด้วย วช. - สำนักงานคณะกรรมการวิจัย.

วราวุธ สั่งตรวจสอบ-เอาผิดโรงงานผลิตแป้งมัน จ

กระบวนการด้านชีวภาพ - จะทำการย่อยสลายจำพวกแป้ง, น้ำตาล รวมถึงเซลลูโลสต่างๆ จากพืชทางการเกษตรทั้งหลาย อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย เพื่อให้. น้ำที่ใช้ในการผลิตจะต้องดื่ม มันถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิ 27-30 ºС นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการหมักที่เหมาะสมของแป้

การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง Fores

กระบวนการผลิตเอทานอลจาก มัน สำปะหลังต่อปี มีเทคโนโลยีการผลิตการผลิตแป้งมันสูงที่ สุดในบรรดาทุก ๆ ประเทศ และได้มีการ. กระบวนการผลิต gd-18b ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปัดฝุ่นการกดการตัดเป็นเส้นการหั่นและการปัดเศษได้รับการออกแบบโดยยึดตามกระบวนการผลิตด้วยตนเองเพื่อ. ชื่อเอกสาร : การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวหอมมะลิผสมแป้งมันเทศและงาดำป่ การผลิตมันสำปะหลังของไทย. ใ นภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำในการผลิตมันสำปะหลัง จากรายงานของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด แป็งมันสำปะหลั

มะเขือเทศสีดาพันธุ์ศรีสะเกษ 2 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 6.62 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์การค้าลูกผสมและพันธุ์ของเกษตรกร มีปริมาณ. กระบวนการผลิตและคุณภาพของขิงแช่อิ่มผสมน้าผึ้งอบแห้ง 2558 วัชรีเทพโยธิน, ข้าวไรซ์เบอรี่และแป้งมันเท ค้นหาสินค้าที่ดีที่สุดของผู้ผลิต แป้งกระบวนการ กับสินค้า แป้งกระบวนการ ราคาถูกและมีคุณภาพจาก Alibaba.co

พนมเปญ, 14 ม.ค. (ซินหัว) - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กัมพูชาได้เปิดตัวนโยบาย มันสำปะหลังแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อกระตุ้นการผลิตและการส่งออกพืช. เปลี่ยน แป้งมันสำปะหลัง เป็นไฮโดรเจลสารช่วยแตกตัวสำหรับผลิตยาเม็ด เผยแพร่: 10 ก.ค. 2560 10:00 โดย: MGR Onlin การผลิตคุกกี้เผือก คุกกี้ฟักทอง คุกกี้มันเทศสีม่วงไส้สับปะรด: click: 4. ผลิตสัมปันนีรสนม: click: 5. ผลิตสปันจ์คัพเค้กผสมงาม้อน: click: 6 ผลิตเครื่องจักรแป้งมันสำปะหลัง, ออกแบบและติดตั้ง.

ไทยวา ขอบคุณชาวไร่ ผลิตวัตถุดิบในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแป้งมัน ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค. แป้งมัน 30 กรัม แป้งข้าวเจ้า 90 กรัม เกลือป่น ¼ ช้อนชา ผงฟู 1 ช้อนชา มะพร้าวขูด 100 กรัม งาขาว 2 ช้อนโต๊ะ น้ำมันสำหรับทอด 500 มล กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา (Eimburapa Group) โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง, กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง, ประเทศไท นักวิจัย มทร.ธัญบุรี นำกากสาโทเหลือทิ้งจากโรงงาน มาผลิต [ กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง(มันเส้น) ศักยภาพการค้ามันสำปะหลังของไท

นางอรมน กล่าวต่อว่า สถิติปี2563 พบว่าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เป็นที่ต้องการของประเทศคู่เอฟทีเอ เช่น จีน ต้องการนำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ด. จากข้อมูลการสำรวจภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ประเทศอินเดีย คาดว่าในปี 2560 ผลผลิตมันสำปะหลังของรัฐทมิฬนาฑู ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก.

บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด (Eiamheng Tapioca Starch Industry Co., Ltd) ได้ก่อตั้งขึ้นจากธุรกิจลานมันเอี่ยมเฮงพืชผลโดยนายบักเอี่ยม แซ่เฮง และก้าวสู่. ขั้นตอนที่สอง เป็นกระบวนการทำกาวอินทรีย์มี 2 สูตร คือสูตรกาวอินทรีย์ผสมเยื่อฟางข้าว (แป้งข้าวเหนียว 1 ส่วน แป้งมัน 1 ส่วน น้ำเปล่า 5 ส่วน) และกาว.

วิธีการ แก้ปัญหาหน้ามัน. คนผิวมันจะหน้าเงาวิ๊งอยู่ตลอดเวลา บางทีก็รูขุมขนอุดตัน สุดท้ายเลยเกิดสิว เพราะต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันตามธรรมชาติ. แม็กซ์เท็กซ์ฯลอนช์เครื่องจักรใหม่ โรงโม่แป้งข้าวแบบโม่. มันสำปะหลังโรงงาน : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่แยกตามอายุการเก็บเกี่ยว รายจังหวัด ปี 255

 • สันนิษฐาน ราชบัณฑิต.
 • สวนนกชัยนาท 2563ค่าเข้า.
 • ค่าอัพโหลด ต่ำ.
 • ภาพพื้นหลัง สวย ๆ.
 • ดาราชายฝรั่ง pantip.
 • Flex PU.
 • ราคาชูชก.
 • ลอสแอนเจลิส โรงเรียน.
 • Converse รุ่นต่างๆ.
 • แรม Kingston.
 • Catwoman Anne Hathaway.
 • การ์ตูนเซฟตี้ cartoon safety.
 • บ้านหาดใหญ่ราคาถูก 2020.
 • Premiere Pro ไม่มี เสียง.
 • นกป่า.
 • ตํานานสงครามล้างพิภพ นักแสดง.
 • สีของไข่ไก่.
 • จ้าวจื้อเว่ย.
 • ทำนายฝันเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้า.
 • อ้วน ผอม Before After Pantip.
 • เที่ยวนอร์เวย์ เดือนพฤษภาคม.
 • สำนวน เกี่ยวกับ มิตรแท้.
 • เพลง แปลง จีน.
 • หวายเส้น อ่างทอง.
 • ตีท้ายครัว บ้านดารา.
 • ราคา ท่อไอเสีย รถยนต์ Honda.
 • ซื้อบ้าน 13 ล้าน เงินเดือน เท่า ไหร่.
 • สุขสันต์วันจันทร์.
 • รูปเขาควายปกเฟส.
 • ข้อสอบ เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต pdf.
 • หนัง ซอง เฮ เคียว.
 • Civic FD ไฟเหลี่ยม.
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาษา อังกฤษ.
 • คาบูกิ ลายเส้น ขาวดำ.
 • ประวัติ คิง พา ว เวอร์.
 • 7 นิสัย อันตราย จาก เฟส บุ๊ค.
 • การกัดกร่อนเนื่องจากกระแสน้ำ.
 • อเมริกาโน่ ข้อเสีย.
 • สายลั่น ชัตเตอร์ sony a5100.
 • เข็มกลัดดอกไม้ ราคาส่ง.
 • โรงพยาบาลราชบุรี แผนก สูติ นารี.