Home

ลำดับเหตุการณ์ อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมัน เพื่อความเข้าใจในเหตุการณ์จึงแทรกลำดับ พระ เมื่อปี ๔๕๐ b.c. ซึ่งได้รับการพัฒนาตามลำดับมากกว่า ๑,๐๐๐. 2.ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอารยธรรม พัฒนาการของจักรวรรดิโรมัน ชาวลาตินถูพวกชาวอีทรัสกันปกครองในช่วง 900-510 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งพวกอีทรัส. ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอารยธรรม; ศิลปะโรมัน 509 bc- ค.ศ. 475; อารยธรรมโรมัน; เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารยธรร Solidus, Aureus, Denarius, Sestertius, As. จักรวรรดิโรมันในช่วงเวลาต่างๆกัน. จักรวรรดิโรมัน ( ละติน: Imperivm Romanvm; กรีกโบราณ: Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία หรือ Ἡ Ῥωμαίων βασιλεία; อังกฤษ: Roman Empire) เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งของ อารยธรรมโรมัน. ลำดับเหตุการณ์, หรือเหตุการณ์ต่อไปนี้, ไม่ครอบคลุมทั้งหมดและมีเจตนาเพียงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับเหตุการณ์ในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิลและ.

อารยธรรมโรมัน จัดทำโดย 1. นายทวีทรัพย์ จูมศิลป์ เลขที่ 1 2. นายปรัชญา ขจรนาค เลขที่ 2 3. นางสาวภัธราภรณ์ เหลาไชย เลขที่ 9 4. นางสาวรมณีย์ ไมตรีแพน อารยธรรมโรมัน เป็นอารยธรรมที่สืบเนื่องมาจากอารยธรรมกรีก โดยชาวอิทรัสกัน (Etruscan) ซึ่งมีถิ่นเดิมอยู่ในเอเชียไมเนอร์อพยพเข้าในแหลมอิตาลี นำเอา. อารยธรรมโรมัน. History Blog by M.6.9 SW109 - WordPress.com . ดาวน์โหลดรูปภาพ (1600 × 900 พิกเซล) รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์. ลักษณะของโรมันเปรียบเทียบกับกรีก. 1. โรมันเข้มงวดเรื่องความยุติธรรม การลงโทษอย่างโหดร้าย ไม่ค่อยมีเมตตา 2 เหตุการณ์ Roman ทางฝั่งตะวันตกค่อยๆ อ่อนแอลงตามลำดับ เนื่องจากโดนรุกรานทำลาย โดยฝีมือของอารยชน ประวัติอารยธรรมโรมัน.

อารยธรรมกรีก-โรมัน. อารยธรรมกรีกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว เป็นอารยธรรมเก่าตอนใต้ของแหลมอิตาลี เจริญขึ้นบนแผ่นดินกรีกในทวีปยุโรป และ. สาธารณรัฐโรมัน (ละติน: Res pvblica Romana) (อังกฤษ: Roman Republic) เป็นยุคสมัยของอารยธรรมโรมันโบราณขณะมีรัฐบาลเป็นสาธารณรัฐ เริ่มต้นจากการโค่นล้มราชาธิปไตยโรมัน. อารยธรรมโรมัน โรมันตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีริมฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียน (1,000 b.c.) ซึ่งมีที่ราบอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ มีที่ราบละติอุ่ม อยู่. ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอารยธรรม 1.โรมันเป็นพวก อินโดยูโรเปียน ย้ายเข้ามาอยู่ใน แหลมอิตาลี กลุ่มที่อพยพเข้ามา เรียกรวมๆว่า อิตาลิก ( Italic) แต่. อารยธรรมโรมันในสมัยโบราณ มีศูนย์กลางของการปกครอง ตั้งอยู่บริเวณแหลมอิตาลี โดยเป็นอารยธรรมของกลุ่ม Indo - European เผ่า Latin ซึ่งอพยพมา ก่อนจะย้ายมา.

ศึกษาประวัติศาสตร์เราใช้กรอบเวลาที่ทันสมัย จุดเริ่มต้นใน. อารยธรรมกรีก - โรมัน . We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads ระบบลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อรุ่งอรุณแห่งอารยธรรม. อารยธรรมโรมัน ชาวโรมันเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในแหลมอิตาลี ต่อมาเมื่อประมาณ 753 ปีก่อนคริสตร์ศักราช.

กำเนิดกรุงโรมและจักรวรรดิโรมัน ลำดับเหตุการณ์ในอดีตของโรมและโลก แผนที่จักรวรรดิโรมันยุคเรืองอำนาจ ค.ศ. 117 สีชมพูแดง (ส่วนมากในประเทศอิตาลี. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ดินแดนเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) คือบริเวณดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริส (Tigris) และยูเฟรติส (Euphrates) หรือบริเวณประเทศอิรักใน. โรมันตะวันออกกับโรมันตะวันตกทำสงครามกันเองเพื่อความเป็น. อารยธรรมโรมัน เป็นอารยธรรมที่สืบเนื่องมาจากอารยธรรมกรีก โดยชาวอิทรัสกัน (Etruscan) ลำดับเหตุการณ์.

ประวัติศาสตร์อารยธรรม รุ่งอรุณใหม่แห่งโรมัน เล่มนี้ ให้เรา 8 สงครามครูเสด บทที่ 9 การเกิดใหม่และดับไป - ลำดับเหตุการณ์. ลำดับเหตุการณ์ใน ศาสตร์สากลสมัยกลาง เริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันล่มสลายในปี 29:54. คุณครูก้อง สอนสังคมศึกษา. อารยธรรม.

อารยธรรมโรมัน - Google Site

จักรวรรดิโรมัน เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งของ อารยธรรมโรมันโบราณ ซึ่งปกครอง เกิดเหตุการณ์สำคัญ 2 ลงตามลำดับเพราะ. ตอนที่ 9 : อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ : อารยธรรมโรมัน. เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่า อารยธรรมโรมัน 1. โรมันเป็นพวก อินโดยูโรเปียน ย้ายเข้ามาอยู่ใน แหลมอิตาลี กลุ่มที่อพยพเข้ามา เรียกรวมๆว่า อิตาลิก ( Italic) แต่กลุ่มคนที่สำคัญส่วน.

มรดกของอารยธรรมโรมัน - อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ

อารยธรรมโรมัน . เป็นอารยธรรมที่สืบเนื่องมาจากอารยธรรมกรีก โดยชาวอิทรัสกัน (Etruscan) ซึ่งมีถิ่นเดิมอยู่ในเอเชียไมเนอร์อพยพเข้าในแหลมอิตาลี นำ. การลำดับและเหตุการณ์ อารยธรรมโรมันที่โดดเด่นได้แก่ สวนลอยบาบิโลน กฎหมายตาต่อตา. อารยธรรมโรมัน จะเน้นในด้านกำลังทหารและรัฐศาสตร์ ใช้ภาพประกอบร่ยมแล้วทำให้เข้าใจง่าย ลำดับเหตุการณ์เป็นขั้นตอน ดี. เฮราคลีอุส (ฮิรอกล์) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันไบแซนไทน์ได้กะเกณฑ์พลเมืองฮิมซ์ ในมณฑลซีเรียตลอดจนบรรดาขุนนางของโรมันที่ประจำอยู่ใน. (Eastern Civilization) ศึกษากำเนิดของอารยธรรมต่าง ๆ ทางตะวันออก วิวัฒนาการของอารยธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย การเผยแพร่ และการยอมรับอารยธรรมตะวัน.

ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องที่สุด answer choices กำหนดหัวข้อ > รวบรวมข้อมูล > วิเคราะห์หลักฐาน > นำเสนอข้อมู ค้นพบว่าทำไมกรุงโรมโบราณไม่ได้มีพระมหากษัตริย์และทำไม. - บทนำ Introduction - ลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลัง Chronology 1. ต้นกำเนิด The Origins 2. ยุคโบราณ The Archaic Period 3. ยุคคลาสสิก The Classical Period 4. คริสต์ศตวรรษที่ 14 The 4TH Century 5

2.ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอารยธรรม พัฒนาการของจักรวรรดิ ..

 1. ลำดับเหตุการณ์สูงและต่ำของยุคสำริดเมดิเตอร์เรเนียน by K. Kris Hirst Share on Facebook Share on Twitte
 2. อารยธรรมโรมันมีศูนย์กลาง อยู่ที่แหลมอิตาลี เป็นอารยธรรมของ พวกอินโด-ยูโรเปียนเผ่าละติน (Latin) ซึ่งอพยพจากทางตอนเหนือมาตั้งถิ่นฐานในแหลม.
 3. ศิลปะโรมัน ครูที่ปรึกษา อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา และครู.
 4. คลิกที่ภาพเพื่อเปิดอ่านในรูปแบบ E-Book การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ตะวันตก 1. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ (3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. 476) เริ่ม.
 5. โรมศตวรรษที่ 1 คริสตศักราช: ลำดับเหตุการณ์ โรมันหนังสือประวัติศาสตร์ สมัครรับจดหมายข่า
 6. ความตายของนิคาโนร์เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เล่าในหนังสือ จึงชวนให้คิดว่างานเขียนของยาโสนแห่งไซรีนนี้คงเสร็จไม่นานหลังจากปี 160 ก.ค.ศ. ถ้าผู้.

ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอารยธรรม « thanaporn2

 1. ความเสื่อมของจักรวรรดิโรมัน ตั้งแต่ ค.ศ. 180 จักรวรรดิโรมันเริ่มเสื่อมอำนาจลง เนื่องจากไม่สามรถปกครองจักรวรรดิที่มีขนาดกว้างใหญ่มากๆได้ บาง.
 2. นี่เป็นขั้นตอนพื้นฐาน 4 สหัสวรรษเพื่อแสดงอารยธรรมที่มีอยู่ในเวลาเดียวกันในโลกกรีกโรมันโบราณตะวันออกใกล้ (รวมถึงอียิปต์และพื้นที่ตอนนี้.
 3. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอียิปต์ซึ่งเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นและเจริญรุ่งเรือง เริ่มจากการ.
 4. จักรวรรดิโรมัน การปกครอง รูปสมบูรณาญาสิทธิราช สืบสันตติวงศ์ เริ่มตั้งแต่ออกุสตุสเป็นต้นราชวงศ์ อาจกล่าวได้ว่าโดยแท้จริงแล้วสภาพการเป็น.

5.7 มูลนิธิคอนสแตนติโนเปิลและการแบ่งจักรวรรดิโรมัน; 5.8 การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก; 6 อารยธรรมหลัก. 6.1 Mesopotami ในหนังสือ ห้องสมุดประวัติศาสตร์ ของซิคุลุสนั้น บันทึกเหตุการณ์เรื่องชาวโรมันดวงตกที่ไปทำเอาแมวตายคนนี้ไว้ในบรรพแรก จากจำนวน 40 บรรพของ. การ์ตูนความรู้ชุดประวัติศาสตร์โลกนี้ ได้รวบรวมประวัติ.

อารยธรรมโรมัน

Video: จักรวรรดิโรมัน - วิกิพีเดี

ลำดับเหตุการณ์

เหตุการณ์ที่นํา ของเบียร์แบบง่ายๆ และในอีก 5,000 ปีต่อมา อารยธรรมที่ ไวน์เจือจางจากชามใบเดียวกัน ครั้นถึงสมัยโรมัน. • ประวัติศาสตร์ตุรกี • ก่อนสมัยเติร์ก • คาบสมุทรอานาโตเลีย (หรือที่เรียกว่าเอเชียไมเนอร์) ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศตุรกี. การแพร่หลายอารยธรรมโรมันไปใน 3 ทวีปเกิดขึ้นในอารยธรรมโรมัน ง. การแพทย์เจริญสามารถผ่าทารกออกจากครรภ์มารดาเกิดขึ้นในอารยธรรมโรมั อิตาลี มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (Republic of Italian) รวมชาติสำเร็จและสถาปนาขึ้นเป็นประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1871 โดยมีกรุงโรมเป็นเมืองหลวง มี. เรื่องราวของฟาโรห์และลำดับราชวงค์ของฟาโรห์อียิปต์ กษัตริย์เป็นจุดส่วนรวมของประชาชนชาวอียิปต์โบราณที่เคารพนับถือบูชาดุจเทพเจ้าแล้ว ยัง.

อารยธรรมโรมัน - SlideShar

อารยธรรมโรมัน TruePlookpany

อารยธรรมโรมัน

 1. อเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองใหญ่เป็นลำดับสองของประเทศอียิปต์ มีประชากรราว 5.2 ล้านคน ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน.
 2. กำเนิดกรุงโรมและจักรวรรดิโรมัน กำเนิดกรุงโรม ลำดับเหตุการณ์ในอดีตของโรมและโลก แผนที่จักรวรรดิโรมันยุคเรืองอำนาจ ค.ศ. 117 สีชม..
 3. อารยธรรมไมซีนี (Mycenaean civilization) มาจากภาษากรีกโบราณ: (Μυκῆναι Mykēnai หรือ Μυκήνη Mykēnē) เป็นวัฒนธรรมอีเจียนในช่วงปลายสมัยเฮลลาดิค (ยุคสำริด) เจริญอยู่ระหว่างปี 1650.
 4. 2 อารยธรรมโรมัน. 3 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ. 4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส. 18 เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิด.
 5. อารยธรรมตะวันตกได้รับการวางรากฐานบนอารยธรรมกรีก, โรมันและไบแซนทีน และก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างตามสมัยใหม่ ในฐานะที่เป็นผลลัพธ์เกี่ยวกับ.

อารยธรรมโรมัน อารยธรรมโบรา

การฟื้นฟู ลำดับ จึงหันมาสนับสนุน สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เป็นเหตุการณ์ ศิลปวิทยาการ, ประเพณีทางการทูต, อารยธรรม, ตะวัน. อารยธรรมอเมริกา อารยธรรมอเมริกา ภูมิศาสตร์ของอเมริกา แผนที่ลำดับเหตุการณ์อเมริกาและโลก แผนที่อารยธรรมอเมริการ 1,2000 ปี ก่..

Read all of the posts by bak600 on ประวัติศาสตร์สาก

ร่วมไลค์และแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับโบราณคดีอียิปต์และอารยธรรมโลก และเพื่อการติดตามเพจของเราอย่างต่อเนื่อง อย่าลืม เปิด รับ. อารยธรรมไมนอส: อารยธรรมไมซีนี: กรีซโบราณ; กรีซยุคมืด: กรีซยุคอาร์เคอิก: กรีซยุคคลาสสิก: กรีซยุคเฮลเลนิสติก: กรีซยุคโรมั

จักรวรรดิโรมันเสื่อมลงเพราะอะไร จักรวรรดิโรมัน ตำนานกรุง

อารยธรรมกรีก-โรมัน dreamlovely17noparad

เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่ระบาดครั้งแรกของประเทศรัสเซีย ซึ่งเชื้อแพร่มาจากแถบไซบีเรีย และคาซัคสถาน เข้าถึงเมืองใหญ่อย่างมอสโคว์ ฟินแลนด์ และ. ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอารยธรรม กรีกสมัยคลาสสิก นครรัฐ ในสมัยโฮเมอร์ (ประมาณศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ.) วัฒนธรรมกรีกได้เจริญก้าวหน้าทั่วดินแดน. Posts about การลำดับเหตุการณ์ written by Hieng08 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อารยธรรมโรมันในช่วงรุ่งเรืองนั้น พวกเค้าแผ่ขยายอำนาจไปกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน แถมร่องรอยอารยธรรมบางอย่างนั้นยัง.

สาธารณรัฐโรมัน - วิกิพีเดี

ทันเหตุการณ์. 1 โควิด-19 ระลอกใหม่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ม.ค.64 ลดลงต่ำสุดในรอบ 25 เดือน . 2 จัดลำดับ. ชีวิตของทาสในจักรวรรดิโรมัน สุดท้าย กิจกรรมเริ่มต้นจากสถานที่ที่เหตุการณ์ หากคุณดู สปาร์ตัก ทุกฤดูกาลตามลำดับ. อารยธรรมโรมันมีศูนย์กลางอยู่ที่แหลมอิตาลี เป็นอารยธรรมของพวกอินโด-ยูโรเปียนเผ่าละติน(Latin) ซึ่งอพยพจากทางตอนเหนือมาตั้งถิ่นฐานในแหลม. อารยธรรมอียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์และลำดับราชวงค์. คุณครูที่ปรึกษา อ.อรวรรณ กองพิลา และ อ.คเชนทร์ กองพิล

Roman (อารยธรรมโรมัน

วลี การล่มสลายของกรุงโรม แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์หายนะบางอย่างทำให้จักรวรรดิโรมันสิ้นสุดลงซึ่งทอดยาวจากเกาะอังกฤษไปยังอียิปต์และอิรัก. วิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.6/3 ภาคเรียนที่ 2/2562 1.ประวัติศาสตร์ของยุโรปมีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรม 2.ศูนย์กลางความเจริญของอารยธรรมโรมันตั้งอยู่.

roma

(๓) อารยธรรมคลาสสิกของชาวกรีก และ โรมัน ปรากฎเด่นชัดในตอนปลายสมัยกลาง เมื่อกษัตริย์ยึดอำนาจคืนจากขุนนางและบั่นทอน อิทธิพลของคริสต์จักรลง. วัตถุวิสัยและการรายงานในศิลปะโรมัน: Historia กับการบอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในศิลปะตามลำดับเวลา (Objectivity and Reporting in Roman Art: Historia and Historical Narrative in Sequential Art การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก : ศิลปวัฒนธรรมสมัยกลาง เหตุการณ์สำคัญในตอนปลายของจักรวรรดิโรมั

อักษรโรมัน: คำที่เชื่อมโยงกับคำว่า ลำดับ ในลักษณะเหตุการณ์ก่อน-หลัง คือ ลำดับจะมาก่อน และตามหลังด้วยอันดับ เช่น ช่อง. สรุปประวัติเยอรมนี เรียงลำดับเหตุการณ์ตามปีค.ศ. เพื่อความเข้าใจคร่าวๆ หน้านี้สรุปมาจาก ประวัติเยอรมนี อย่างยาว ใครสนใจตามไปอ่านได้นะคะ น่า. มรดกของโรมัน. มรดกอารยธรรมโรมันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เลียนแบบมาจากกรีกได้พัฒนาผสมผสานเป็นของโรมันที่มุ่งด้านประโยชน์ใช้สอยซึ่งความ. พบอาจารย์ผู้สอน How to สอบผ่าน HIS 1001 >>>> แนะเทคนิคสอบผ่าน HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ฟังบรรยายแค่ละคาบจับประเด็นเฉพาะหัวข้อที่. ประวัติศาสตร์และ อารย ธรรมโรมัน. โรมสมัยต้น. โรมก่อตัวจากหมู่บ้านทางภาคกลางของอิตาลี อุปนิสัยของโรมันคือ ความเคร่งขรึมและสร้างสรรค์สิ่ง. เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกใน ค.ศ. 476 เมื่อถูกพวกอนารยชนเยอรมันเผ่าวิสิกอธ (Visigoth) โจมตี ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดสิ้นสุด.

 • โรงแรมใบหยกสกาย ราคา.
 • อาหาร สำหรับคนผอม.
 • เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน แปซิฟิก.
 • สนามบินในประเทศไทย.
 • Epson eb x41 ราคา.
 • ชนิด ของตู้ ลํา โพ ง.
 • การปักธงที่ อิ โว จิ มา Pantip.
 • รับติดตั้งสแลน.
 • Steve Jobs เรื่อง ย่อ.
 • อกเป็ดหนังกรอบ.
 • ที่พักสวนผึ้ง 2019 pantip.
 • คํา คม หน่วยรบพิเศษ.
 • พระไตรปิฎกศึกษา.
 • Denuvo.
 • เสือดำ เสือดาว.
 • คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ หายไปไหน.
 • พันธุ์ใบเตย.
 • เครื่องอบผ้า bosch pantip.
 • ประเภทไม้ตัดดอก.
 • ภาพพื้นหลัง สวย ๆ.
 • อก 36 เท่ากับ กี่ cm.
 • คิว รถ ตู้ สงขลา สตูล.
 • ธุรกิจ การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์.
 • การ์ตูนช่อง ไทย พี่ บี เอ ส สมัย ก่อน.
 • Aurasma คืออะไร.
 • ชนชั้นกลาง ภาษาอังกฤษ.
 • กระโปรงยีนส์บาน.
 • กินลีน คือ.
 • Smart View PC to TV.
 • 4DX พากย์ไทย.
 • กฎหมายลักษณะทรัพย์ หนังสือ.
 • NOBLE.
 • ปฏิทิน 2510 เดือน มิถุนายน.
 • บ้านผิงดาว อุทยานตากสิน.
 • ข้อดีของ สแตนเลส.
 • World war z 2 มหาวิบัติสงคราม ซี 2.
 • ค่าธรรมเนียมตั้งสถานี60วัตต์.
 • ข้อสอบ เชื้อเพลิง ซาก ดึก ดํา บรรพ์ และผลิตภัณฑ์ พร้อม เฉลย.
 • มือ ถือ GPS ดีๆ.
 • สก็อตไบร์ท.
 • ขาย Floppy disk.