Home

P4P พยาบาล

P4P; การตรวจสุขภาพประจำปี; การพยาบาลผู้ป่วยนอก; ข้อมูลบุคลากร; ดาวน์โหลดเอกสาร; ประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน specific competenc ตัวอย่าง p4p ของโรงพยาบาลชลบุรี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 14:06 น ข้อมูล P4P กลุ่มการพยาบาล แก้ไข มี.ค. 56 25 มิถุนายน 2556 เขียนโดย Super User ฮิต: 8962 ข้อมูล P4P กลุ่มการพยาบาล แก้ไข ก.พ. 55 25 มิถุนายน 255

P4p - ภารกิจด้านการพยาบา

 1. ผลการปฏิบัติงาน p4p เคมีบำบัด: 14-11-2562 13:51:28: 75: ผลการปฏิบัติงาน p4p กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช (บ้านยาดี) 12-09-2562 11:16:30: 7
 2. โดยเฉพาะแพทย์ทันตแพทย ์พยาบาล ยังคงเป็นปัญหาเร ื้อรังที่ต้องได้รับการแก ้ไขที่เร่งด่วน ปฏิบัติงาน หรือ Pay-for-Performance (P4P).
 3. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานล็อค p4p ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน และคณะกรรมการจะทำการล็อค p4p เดือนเมษายน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ประกาศ ณ วันที่ 27-04-2561 08:59:1
 4. ระบบบันทึกกิจกรรม P4P,โปรแกรม P4P,โรงพยาบาล,p4p,P4P,ค่าตอบแทน,การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน,โรงพยาบาลมหาสารคาม,มหาสารคาม,mahasarakham พยาบาล.
 5. V.56.08.26 : ยินดีต้อนรับเข้าสู้โปรแกรม P4p_PayClick ประกาศ ณ วันที่ 03/05/2556 11:01:0
 6. V.56.08.26 : P4p PayClick สามารถคีย์ผ่าน Internet ได้แล้ว ที่ http://171.102.53.180/p4p_payclick/ ประกาศ.
 7. P4P งานนี้พยาบาล อ่วม ขอมาพูดคุยปัญหาของ P4P อีกสักรอบ เพราะว่า งานนี้พยาบาลอ่วมแน่ ข้าพเจ้าประกาศตนเองตั้งแต่แรกที่จะคัดค้านการใช้ P4P เพื่อ.

ระบบงาน p4p ; ระบบบริการอีเมล; ช่องทางส่งงานพิเศษ; ระบบงาน บริหารโครงการ60 ; ผังภารกิจงานยานพาหนะ; แผนผังพื้นที่รับผิดชอ ด่วน....ขอรายงาน p4p ของพยาบาล opd หน่อยครับ ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบีย สวนที่ 3 คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(Pay for Performance:P4P) เปนการจาย คาตอบแทนแกบุคลากรที่ผันแปรตามผลการปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพของงาน เพื่อเพิ่ เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรมของสายวิชาชีพ p4p xu2561: 889: สายวิชาชีพ--p4p psychiatric patient: 488: สายวิชาชีพ-งานบริการผู้ป่วยใน (พยาบาล) 830: สายวิชาชีพ-สายงาน.

ตัวอย่าง P4p ของโรงพยาบาลชลบุร

โรงพยาบาลเพชรบูรณ 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711750 prmskh2@gmail.co การเก็บข้อมูลกิจกรรมพยาบาลสำหรับ p4p. ผู้เขียน หัวข้อ: การเก็บข้อมูลกิจกรรมพยาบาลสำหรับ p4p (อ่าน 7006 ครั้ง โปรแกรม p4p ตรวจสุขภาพประจำปี บันทึกแผน สปสช. ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล ทะเบียนรับส่งหนังสือ โปรแกรมชันสูตรพลิกศ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง ฯลฯ บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ สามารถรองรับผู้ป่วย 2,000 คน/วั

P4p กลุ่มการพยาบาล - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ

เข้าสู่ web site หลัก เข้าสู่ web site หลั ประธาน สพศท.วอนรัฐปรับแก้กฎระเบียบบางข้อเพื่อเปิดช่องโรงพยาบาลหารายได้เองแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ด้านชมรม รพศ./รพท.ชี้ ค้างจ่าย p4p. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้า

P4p_PayClick - app.nbhospital.go.t

โปรแกรมภายใน รพ.หัวหิน // ip เครื่่องของคุณคือ 157.55.39.12 3 บรรจุวุฒิปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ ตรวจสอบการส่ง p4p สําหรับ ตรวจสอบการส่งข้อมูล p4p ของบุคลากรในสายงา คู่มือการใช้งานระบบ p4p โรงพยาบาบยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต | 31. ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 26/10/255 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม P4P. Posted on March 4, 2016 by computer. Download > > ตัวอย่างแบบฟอร์ม P4P UPDATE2019. This entry was posted in แบบฟอร์มต่าง.

 1. 2manual p4p 1 เหมารวมเช่น ไม่เก็บข้อมูลรายกิจกรรมของพยาบาล แต่เก็บข้อมูลการจำแนกประเภทผู้ป่วยแล้วปรับเป็นคะแนนให้แทน.
 2. รายละเอียดคู่มือ p4p. คู่มือ. กำหนดคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ำ. การคิดค่าคะแนน . p4p. คะแนนตามปริมาณงาน. คะแนนตามคุณภาพงา
 3. Arial Angsana New Calibri Cordia New Constantia Browallia New Wingdings 2 Times New Roman TH SarabunPSK Tahoma 5011_thE_Little_Uki_noworry Flow 1_Flow 2_Flow 3_Flow Microsoft Office PowerPoint 2007 Template การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance, P4P) โครงสร้างใหม่รายได้.
 4. ยินดีต้อนรับเข้าสู้โปรแกรม P4p_PayClick ประกาศ ณ วันที่ 03/05/2556 11:01:0
 5. เลขบัตรประจำตัวประชาชน. ชื่อ: สกุล
โครงสร้าง – ภารกิจด้านการพยาบาล

พยาบาล สรุปข้อมูล P4P พยาบาลจิตเวช กลุ่มงานจิตเวช รพ.พระนั่งเกล้า ‎(การตอบกลับ) โรงพยาบาลโพนพิสัย ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 เบอร์โทรศัพท์ 042-471204-5 หมายเลขผู้เสียภาษี รพ.โพนพิสัย 099-4000-370326 หน้านี้ใช้เวลา. P4P. ระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน P4P. สารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล. Six Value MCH Program กลุ่มแพทย์ชนบท พยาบาล และบุคลากร 9 จังหวัดอีสานตอนล่างกว่า 100 คน ประท้วงคัดค้านนโยบาย p4p และมีมติไม่ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงใดๆ หวั่นแอบอ้างว่า.

คณะกรรมการบริหารการพยาบาล ด้านบริหาร มีหน้าที่. ๑. จัดทำโครงร่าง โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานการพยาบาล. ๒ กรุงโซล k-pop ซีรีส์เกาหลี นักแสดงเกาหลี อาหารเกาหลี เที่ยวเกาหลี แฟชั่นเกาหลี ภาษาเกาหล

30. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ดาวน์โหลด) 31. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน ศน.3 (ดาวน์โหลด) 32 -ระบบงานการพยาบาล -p4p . แนวคิด . วัดได้หรือไม่ . ยุติธรรมหรือไม่ . ใชไ้ดจ้รงิหรอืไม่. ดีขึ้นหรือไม

ระบบบันทึกกิจกรรม P4p :: โรงพยาบาลหัวหิ

 1. นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี บริจาคเงิน 20,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม 8
 2. Title: p4p ยาดีที่ใช้ผิด, Author: nongnui, Name: p4p ยาดีที่ใช้ผิด, Length: 51 pages, Page: 45, Published: 2013-06-27 Issuu company logo Issu
 3. ค่าตอบแทนเวรบ่ายดึกของพยาบาล 4.เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัว(แพทย์ ทันตแพทย์และ เภสัชกร) 5
 4. โรงพยาบาลศรีธัญญา, จังหวัดนนทบุรี. 14,250 likes · 103 talking about this. รพ.เฉพาะทางด้านจิตเวช ขนาด750เตียง สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ
ศูนย์จองห้องพิเศษ – MSKH

พยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งนี้ p4p ได้จัดสรรงบประมาณมากกว่าของเดิมเกินกว่ หัวข้อข่าว วันที่; งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลตราด ประจำเดือนธันวาคม 256 เงินP4P (Pay for Performance) คือเงินตอบแทนจากหน้าที่การงานที่เราทำ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณงาน เคสคนไข้ที่ตรวจ และประเมินกลายเป็นตัวเงิน จะพิจรณาจาก จำนวน. bangplee hospital. โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ทันสมัย ใส่ใจ.

หน้า สวรส.เปิดเวทีถกความคิดความเห็นต่อนโยบาย p4p - ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไท พัฒนาการและแนวโน้ม ของวิชาชีพพยาบาล ( ปัจจัยด้านการศึกษา ( ผลกระทบ: พัฒนาการและแนวโน้ม ของวิชาชีพพยาบาล, , นางสาวศิรภัสสร บัวพา รหัส59030111 แบบฟอร์ม วันที่ Download; แบบ ปค. ๕ : รายละเอียด (1) แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อ > P4P การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน > MailGoThai > Knowledge Management (KM) > เตรียมความพร้อมด้านการรักษา COVID-1

ระบบบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่ - Mahasarakham Hospital Mode

ฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P).docx: การเงิน: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล: 2018-01-25 10:13:3 โรงพยาบาลศรีธัญญา, จังหวัดนนทบุรี. ถูกใจ 13,959 คน · 131 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. รพ.เฉพาะทางด้านจิตเวช ขนาด750เตียง สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ Free HTML5 Website Template by freehtml5.co. Call: 074-317400-64404. @skph ขณะนี้มีเพียงส่วนน้อยมีความไม่พอใจที่เบี้ยเลี้ยงให้เปล่าที่ตนเคยได้มากถึงเดือนละ 50,000 บาท ถูกปรับลดลงมาเหลือ 40,000 บาท เพื่อไปปรับเป็น p4p ให้. แพทย์พยาบาล ร.พ.กาฬสินธุ์ ประกาศจุดยืน สนับสนุน p4p ชี้ แนวทางนี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงา

อัตตราค่ารักษาพยาบาล สธ 2560 (p4p) รายงานความเสี่ยง hrms บัญชีความเสี่ยง nrls คู่มือ hrms บัญชีความเสี่ยง2564 ระบบ. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6 (2020-12-07 16:25:36) Download 33 ครั้ P4P Pay Click เขียนโดย อิทธิชัย จันทวงศ์ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 00:08 น. . สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ. ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายรพ.ชุมชน อีสานตอนบน แต่งชุดดำคัดค้าน p4p ฉีกรูปไล่รมว.สาธารณสุข นัด 6 มิ.ย.ชุมนุมใหญ

P4p_PayClic

p4p ที่ว่าก็ตรงตามชื่อครับ คือเป็นระบบที่เอางานของแพทย์ พยาบาล ทันตะ. p4p พยาบาลอาจจะได้น้อย แต่ก็ยังดีกว่าเบี้ยงเลี้ยงเหมาจ่าย . แพทย์ได้แต้ม 1. ทันตะ 0.8. เภสัช 0.3. พยาบาล 0.25. สหวิชาชีพ 0.2. จพ 0.1. อื่นๆ0.0 เอกสาร wp พยาบาล มะการักษ์. เอกสาร WP พยาบาล มะการักษ์ 23 เมย.56. Downloa vdo แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลประจำปี2560 [14 ก.พ. 2561] ตัวอย่าง ตารางเก็บตัวชี้วัดเพื่อคะแนน p4p [10 ม.ค. 2557

. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับ. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดยินดี. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต วงเงิน p4p/เดือน 475,017 4 พยาบาลวชิาชีพ 82 ระหว่างสรรหา 4 อัตรา (ขรก.) 5 วิชาชีพอื่น ป.ตรี 10 ระหว่างสรรหา 1 อัตรา (พกส. The AppServ Open Project - 8.6.0 for Windows Now you running on PHP 7.1.

P4P งานนี้พยาบาล อ่วม - ชลัญธร - GotoKno

ตัวอย่าง P4p รพ

 1. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256
 2. หน้าแรก; กองบริหารทรัพยากรบุคคล. จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ
 3. ระบบ P4P; E-learning ก.พ.; ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล; ระบบบุคลากรรายบุคคล NonHR; แบบฟอร์มต่างๆ. ดาวโหลด; แบบฟอร์มการลาทุกประเภ
 4. พยาบาลจี้รัฐทำตามนโยบายที่แถลงสภาฯ แฉซ้ำปัญหารุมเร้า-บีบคั้นจนต้องลาออก วิจัยชี้ร.พ.ทั่วปท.ต้องการอีกกว่า4หมื่นคน แนะทางแก้ 5 ข้อดึงคนเก่า.

ด่วน.ขอรายงาน P4p ของพยาบาล Opd หน่อยครั

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล; ข้อมูล HDC; ระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ Thai Refer; Lab Online NK หมอชนบทอัดประดิษฐตัดสินใช้ P4P โดยไม่ อย่างชัดเจนและประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลได้ โดยเฉพาะงานของ Simone R de Bruin ประเทศ. (กรรมการประกอบด้วย พยาบาล, ธุรการ, นักโภชนาการ) เตรียมเนื้อสัตว์ 1.ตรวจสารปนเป้ือ

เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรมของสายวิชาชีพ P4p ปีงบประมาณ 2561

ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง icu เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท ค่าห้องและค่าอาหารไม่เกินวันละ 700 บา หน้า เสนอใช้ p4p เฟ้นข้อมูลเชิงประจักษ์ - ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไท

โรงพยาบาลเพชรบูรณ

ส่งเสริมความรู้ ชุมชนบ้านหนองหิน – MSKHการพัฒนาการจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลทพญรหัส ICD10 ที่ใช้บ่อย เอามากแจกต่อ /Chaichana Aโรงพยาบาลส่องดาว เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้รับIMG_4570 – MSKH
 • โหลด เกมฟาร์ม.
 • แบบห้องเช่าชั้นเดียว.
 • ร 10 สั่ง ปลด ใคร.
 • Abckidtv.
 • สอน เลี้ยงนก.
 • รถส่งกุ้งเป็น.
 • เนตรวงแหวน ภาษาอังกฤษ.
 • ธัญญ่า ตันติเสเวกุล.
 • เกม คำถามพระคัมภีร์.
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เดินทาง.
 • Regex string.
 • Last christmas เพลงของใคร.
 • หู ฟัง ดี เจ โซดา.
 • งานเย็บปักถักร้อย คือ.
 • เบอร์ลวดทองแดง.
 • จัดงานแต่ง สามเสน.
 • ทุน สวนดุสิต.
 • สั่งอะไหล่รถยนต์ honda.
 • วัดกลางคลองสระบัว อยุธยา แผนที่.
 • ชื่อกล้วย.
 • กติกา World Superbike 2019.
 • Pharrell williams happy แปล.
 • จ้าวจื้อเว่ย.
 • บ้านเกิด ลูกแพร อุไรพร.
 • เนื้อเพลง Bookiezz.
 • ลบกรอบรูป autocad.
 • วิธีหาองศาเซลเซียส.
 • แก้มแดง เพราะ อะไร.
 • ช่อง3 pantip.
 • อากาศหมายถึง.
 • Trochlear nerve คือ.
 • อาหารตุ๊กแก.
 • กระทะไฟฟ้า shopee.
 • วิธีเลี้ยง ชิ ว่า ว่าขนสั้น.
 • แปรสภาพ ความ หมาย.
 • Ps vr gen 1 vs gen 2 ต่างกันยังไง.
 • Gly derm วัตสัน.
 • ปลากระบอก น้ําจืดหรือน้ําเค็ม.
 • Google chrome ช้ามาก.
 • ลูกนกกางเขนกินอะไร.
 • การศึกษาภาคบังคับ คือ.